top of page

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Năm 2020

- Sản lượng thông qua Cảng đạt 1.000.000 tấn/năm.

- Thực hiện bốc dỡ hàng container.

- Chính thức hợp tác với Công ty Cổ phần Vận Tải Thủy Tân Cảng phối hợp khai thác vận chuyển container bằng đường thủy.

Năm 2018

Hoàn thành xây dựng 3 nhà kho ( 1.200, 3.600, 7.200 mét vuông)

Năm 2017

Xây dựng thêm 01 cầu cảng số 8và hoàn thành xây dựng 01 nhà xưởng rộng 80.000 mét vuông.

Năm 2016

Tăng vốn điều lệ lên 236 tỷ

Năm 2012

Bắt đầu hoạt động với 02 cầu cảng số 1 và 2 (dài 124m), đưa vào khai thác 02 kho. Mỗi kho có diện tích 1.800 mét vuông.

Năm 2007

Thành lập công ty vốn 90 tỷ

bottom of page