​KHOẢNG CÁCH ĐỊA LÝ

KHOẢNG CÁCH ĐƯỜNG BỘ 
​ĐẾN CẢNG THẠNH PHƯỚC
  • Tỉnh Bình Phước: 50km

  • Tỉnh Daknong: 150km

  • ​Tỉnh Gia Lai: 300km

KHOẢNG CÁCH ĐƯỜNG THUỶ
​ĐẾN CẢNG THẠNH PHƯỚC

Copyright © 2016 Công ty CP Cảng Thạnh Phước

​Designed by Seed Digital Ltd.,